Britt Dorenbosch


Het werk van Britt Dorenbosch gaat over kijken en de schilderkundige vertaling van haar directe omgeving. Met een heldere opbouw en weloverwogen kleurcombinaties versterkt ze de beelden die ze ziet. Haar interesse gaat uit naar het object. Ze rangschikt voorwerpen in atypische stillevens of plaatst ze solitair in het midden van het schilderij om ze daarna naar haar hand te zetten. Met haar temperamentvolle schetsmatige toets kijkt ze hoe ze het beeld kan vereenvoudigen, zonder de herkenbaarheid aan te tasten. Op die manier ontstaat er een spanningsveld tussen de figuratie en de abstractie.

http://www.brittdorenbosch.nl